Podstrona: Życiorys naukowy / Wizytówka pracownika PRz

Życiorys naukowy

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • 01.10.2013 - nadal - opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Logistyków (w tym urlop 01.09.2017 r. - 30.09.2020 r.)

 • 04.01.2023 - wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Geopolityczne uwarunkowania rozwoju logistyki", Politechnika Rzeszowska
 • 20-21.10.2022 - członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekonomia Społeczna 2021 Przedsiębiorczość społeczna wobec wyzwań gospodarki obiegu zamkniętego, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Prague University of Economics and Business, Praga, Praga, Republika Czeska Department of Business Administration University of Macedonia, Thessaloniki, Grecja oraz Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, Katedrą Ekonomii Ekologicznej UE we Wrocławiu, Katedrą Ekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Zakładem Zarządzania Przedsiębiorstwem i Zakładem Ekonomii Politechniki Rzeszowskiej,
 • 15.06.2022 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego II International Seminar 'Current Issues' in Economis, Management and Enginering, Politechnika Rzeszowska
 • 19.05.2022 - wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Branża TSL w obliczu wyzwań XXI wieku", organizator: Politechnika Rzeszowska
 • 21.02.2022 - członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Wyzwania zarządzania w XXI wieku", organizator: IAESTE Politechnika Rzeszowska
 • 28.01.2021 - wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Wyzwania logistyki wobec zagrożeń współczesnego świata", organizator: Politechnika Rzeszowska
 • 21.12.2021 - członek Komitetu Naukowego IV Uczelnianego Seminarium Naukowego "MarketingBox", Politechnika Rzeszowska
 • 16.12.2021 - członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie i Turystyka XXI w.", moderator sesji "Logistyczne koncepcje przyszłości" - Politechnika Rzeszowska
 • 24.11.2021 - członek Komitetu Naukowego II Studenckiej Konferencji Naukowej "Behind the door - świat za drzwiami", Politechnika Rzeszowska
 • 18-19.11.2021  członek Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowej Ekonomia Społeczna 2021 Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny. Znaczenie – edukacja - rozwój, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, CUHK Business School Look Forward, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska
 • 21.10.2021 - członek Komitetu Naukowego Konińskiego Forum Transportowo-Logistycznego, organizator: PWSZ w Koninie
 • 02.06.2021 - członek Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego International Seminar 'Current Issues' in Economics, Management and Engineering, Politechnika Rzeszowska
 • 20.05.2021 - Koordynator i wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego XI Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów – pt. Transport i logistyka w dobie globalizacji, Politechnika Rzeszowska 
 • 28.01.2021 - Koordynator i wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego pt. "Logistyka XXI wieku - wyzwania, problemy i innowacyjne rozwiązania";
 • 22.01.2021 - członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie i turystyka XXI w.", moderator sesji "Nowoczesne koncepcje i innowacje w logistyce" - Politechnika Rzeszowska
 • 17.12.2020 - członek Komitetu Naukowego i Koordynator VII Sesji posterowej pt. "TSL - wczoraj, dziś i jutro" - Politechnika Rzeszowska
 • 15.12.2020 - członek Komitetu Naukowego III Uczelnianego Seminarium Naukowe MarketingBox - Politechnika Rzeszowska
 • 23.11.2020 - członek Komitetu Naukowego I Konferencji Naukowej Behind the door - świat za drzwiami, Politechnika Rzeszowska
 • 2013/2014 - 2015/2016 - koordynator KRK przedmiotów Logistyka miejska, Zarządzanie logistyczne dystrybucją i handlem
 • r. ak. 2016/17 - udział w audycie jakości przeprowadzonym w Katedrze przez przedstawiciela jednostki certyfikującej (ISO 9001)  
 • r. ak. 2015/16 - członek Wydziałowej Komisji Wyborczej organów Wydziału Zarządzania na kadencję 2016-2020 - przedstawiciel asystentów
 • 24.05.2016 - (III-V)  koordynator, członek Komitetu Naukowego VII Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów – pt. Trendy w logistyce, Politechnika Rzeszowska
 • 21.04.2016 - (III-IV) koordynator, członek Komitetu Naukowego i Komisji Oceniającej I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej
 • 03.02.2016 - udział w Targach Edukacyjnych w Rzeszowie
 • 19.11.2015 - udział w Targach Edukacyjnych w Przemyślu w ramach programu Podkarpackie Spotkania Edukacyjne 2015
 • 22.09.2015 - udział w akcji "Salon Maturzystów PERSPEKTYWY 2015"
 • 22.05.2015 - (III-V) organizator, członek Komitetu Naukowego VI Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów – pt. Logistyka - teoria i praktyka, Politechnika Rzeszowska
 • 27.04.2015  - udział w akcji "Dziewczyny na politechniki"
 • r. ak. 2015/16 - udział w audycie jakości przeprowadzonym w Katedrze przez przedstawiciela jednostki certyfikującej (ISO 9001)  
 • 05.03.2014 - udział w Podkarpackich Targach Edukacyjnych w Rzeszowie 
 • 19-20.02.2014 - udział w Targach Edukacyjnych w Lublinie
 • 01.02.2013 - 30.06.2015 - koordynator ds. systemu USOS (moduł - Przedmioty)
 • 25.04.2013 - udział w akcji "Dziewczyny na politechniki"
 • 2012/2013 i 2013/2014 - akcje promocyjne Politechniki Rzeszowskiej i Wydziału Zarządzania w szkołach średnich w Brzozowie i Strzyżowie 
 • 2012/2013 - przygotowanie oferty przedmiotów dla studentów z zagranicy w ramach programu Erasmus
 • 01.10.2012-30.11.2012 - koordynator ds. kart przedmiotów w Katedrze Systemów Zarządzania i Logistyki (zastępstwo)
 • 01.10.2012-30.11.2012 - koordynator ds. kart przedmiotów kierunku Logistyka (zastępstwo)

KONFERENCJE/ SZKOLENIA/TARGI/WARSZTATY/SEMINARIA:

 • 20-21.10.2022 International Scientific Conference Social Economy 2022 Social Entrepreneurship towards challenges of circular economy
 • 14.09.2022 II Konferencja Naukowa Rynek pracy wobec wyzwań przyszłości - ujęcie interdyscyplinarne, organizator: Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, udział z wystąpieniem
 • 12-13.09.2022 VII Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju, udział z wystąpieniem
 • 09.06.2022 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii Covid-19, organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, udział z wystąpieniem
 • 26.04.2022 VII International Scientific Conference "Innovation and Entrepreneurship. Theory and practice", WSB University
 • 25.04.2022 Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistyka i łańcuchy dostaw we współczesnej gospodarce", organizatorzy: SGGW, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu, Politechnika Opolska, The Chartered Institute of Logistics and Transport - Polska - udział z wystąpieniem
 • 07.04.2022 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Production and consumption of energy in the countiries of the European Union, organizator: SGGW, udział z wystąpieniem
 • 07.04.2022 - Webinar "Transport lotniczy Air Cargo - EKOL", WSL
 • 05.04.2022 - Szkolenie "EMIS? Jak skutecznie przeanalizować sektor i spółki podobne?", EMIS
 • 12.03.2022 - Szkolenie "EMIS - agregator danych spółkowych, sektorowych i krajowych", EMIS
 • 20.01.2022 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania logistyki we współczesnym świecie, organizator: SSGW, udział z wystąpieniem
 • 29-30.11.2021 1st International Conference Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materia.ls, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences, organizator: Technical University of Košice, udział z wystąpieniem
 • 25-26.11.2021 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar polityczno-prawny; organizator: Fundacja Prowadzenia Badań Naukowych we współpracy z Politechniką Rzeszowską, udział z wystąpieniem
 • 18-19.11.2021  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomia Społeczna 2021 Przedsiębiorczość społeczna i kapitał społeczny. Znaczenie – edukacja - rozwój, organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, CUHK Business School Look Forward, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Politechnika Opolska, udział  z wystąpieniem
 • 09-11.11.2021 8th International Workshop on Sustainable Road Freight, organizatorzy: Delft University of Technology, University of Cambridge, Heriot-Watt University, University od Westminster
 • 13-14.09.2021 VI Konferencja Naukowa Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju, udział z wystąpieniem
 • 10.06.2021 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ekonomiczno-społeczne skutki pandemii Covid-19, organizator: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, udział z wystąpieniem
 • 20.05.2021 XI Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Transport i logistyka w dobie globalizacji, Politechnika Rzeszowska
 • 18-19.05.2021International Student Seminar od Management and Financial Issues, organizatorzy: School of Business Administration in Karvina Selesian University in Opava (Czechy), Faculty of Economics Matej Bell University (Słowacja), Politechnika Rzeszowska.
 • 23.04.2021 International Scientific and Practical Conference Economic Security of the State in the Context of National Interests, organizator: Ministry of Internal Affairs of Ukraine i Kharkiv National University of Internal Affairs, udział z wystąpieniem 
 • 15.04.2021 VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Akademia WSB Dąbrowa Górnicza
 • 21.01.2021 Konferencja Naukowa "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie" , organizator: SGGW
 • 11.12.2020 X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania", WAT
 • 30.11.2020 Konferencja Naukowa ECOLABELLING 2020, Politechnika Rzeszowska 
 • 26.11.2020 Szkolenie on-line Kariera w nauce – czas na Ciebie! , Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 
 • 23.11.2020 German-Polish Logistics Forum 2020 
 • 23.11.2020 I Konferencja Naukowa Behind the door - świat za drzwiami, Politechnika Rzeszowska
 • 15-17.10.2018 XXIII Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" w Polanicy Zdroju, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 • 23.05.2017 VIII Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Znaczenie logistyki we współczesnej gospodarce, Politechnika Rzeszowska
 • 14.12.2016 III sesja posterowa "Logistyka XXI wieku", Politechnika Rzeszowska
 • 18.11.2016 Szkolenie "Controlling logistyczny. Metody redukcji kosztów logistyki i zaopatrzenia", organizator: Effect Ośrodek Szkoleń i Informacji
 • 17-19.10.2016 XXI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" w Karpaczu - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu - udział z wystąpieniem
 • 15-16.09.2016 Konferencja Naukowa Inno:future w Rzeszowie - Politechnika Rzeszowska
 • 24.05.2016 VII Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Trendy w logistyce, Politechnika Rzeszowska
 • 18.05.2016 Wizyta dydaktyczna w Omega Pilzno Godawski & Godawski Sp. z o.o. w Pilźnie oraz w Podkarpackim Parku Logistycznym w Mokrzcu
 • 14-16.04.2016 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku" w Szczyrku - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej - udział z wystąpieniem
 • 21.03.2016 Konferencja "Nauka dla biznesu", Uniwersytet Rzeszowski
 • 23.02.2016 Szkolenie "Wspomaganie statystycznej analizy wyników badań empirycznych w programie Statistica", organizator: StatSoft Polska we współpracy z WZ
 • 15.12.2015 II sesja posterowa "Nowoczesna logistyka", Politechnika Rzeszowska
 • 09.12.2015 Wizyta dydaktyczna w firmie BorgWarner Poland Sp. z o.o. w Jasionce
 • 12-14.10.2015 XX Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Rachunkowość a controlling" w Karpaczu  - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • 22.05.2015 VI Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Logistyka - teoria i praktyka, Politechnika Rzeszowska
 • 02.12.2014 I sesja posterowa "Reklama w logistyce", Politechnika Rzeszowska
 • 08-09.09.2014 Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Przedsiębiorczość – perspektywą zmian - Podkarpackie Stowarzyszenie Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie - udział z wystąpieniem
 • 07-08.04.2014 V Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Wpływ logistyki na rozwój regionów i przedsiębiorstw, Politechnika Rzeszowska
 • 10-14.02.2014 Kurs Wykorzystanie nowoczesnych technik kształcenia w edukacji akademickiej zrealizowane przez Centrum e-Learningu Politechniki Rzeszowskiej
 • 12.12.2013 Warsztaty dotyczące działania aplikacji NTSwincach (współudział firmy Commit Polska sp. z o.o.)
 • 20-21.11.2013 Targi RetailShow 2013 w Warszawie
 • 24.05.2013 Konferencja Jubileuszowa z okazji XX-lecia Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej
 • 10.05.2013 V Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL FORUM 2013   w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu
 • 07-08.05.2013 IV Konferencja Logistyczna - Logistyka oczami studentów – pt. Perspektywy rozwoju logistyki, Politechnika Rzeszowska
 • 20-21.09.2012 VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Przedsiębiorczość – natura i atrybuty", Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 • 23-24.04.2012 VIII Międzynarodowa Konferencja pt.:  Logistyka – współczesne trendy i wyzwania w Łodzi - Politechnika Łódzka - udział z wystąpieniem
 • 19 -20.04.2012 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: Współczesne problemy nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – udział z wystąpieniem, wyróżnienie w konkursie na najlepszą pracę studencką
 • 2011 Szkolenie Komunikacja i autoprezentacja organizowane przez Wydział Zarządzania PRz w ramach programu Klubu Absolwenta „Absolwenci dla studentów”
 • 2011 Szkolenie Zarządzanie czasem i organizacja własnej pracy organizowane przez Wydział Zarządzania PRz w ramach programu Klubu Absolwenta „Absolwenci dla studentów”

WYKŁADY MIĘDZYNARODOWE:

 • International Teaching Week 2021
  Date & time for your Lecture: December 1.
  Topic of my Lecture:  The Cost Analysis in the Controlling of Logistical Processes - selected aspects
  Organizor: Business and Technology University in Georgia
 • 2nd International Teaching Week 2022
  Date & time for your Lecture: April 
  Topic of my Lecture: Management in logistics
  Organizor: Business and Technology University in Georgia

JURY/KOMISJE OCENIAJĄCE:

 • 12.01.2022 - członek Komisji Oceniającej, wiceprzewodnicząca Komitetu Naukowego i przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego "Logistyka - umysłowa gimnastyka", Politechnika Rzeszowska
 • 23-24.11.2021 - członek Komisji oceniającej - 17th edition of International Student Seminar od Management and Financial Issues, organizatorzy: Silesian University in Opava, the School of Business Administration in Karviná and the Polish Rzeszów University of Technology, the Faculty of Management
 • 18-19.05.2021 - członek Komisji oceniającej - 16th edition of International Student Seminar od Management and Financial Issues, organizatorzy: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina  (Czechy) and the Polish Rzeszów University of Technology, the Faculty of Management. 
 • 24-25.11.2020 - członek Komisji oceniającej - 15th edition of International Student Seminar of Management and Financial Issues, organizatorzy: Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karviná and the Polish Rzeszów University of Technology, the Faculty of Management
 • 21.04.2016 - (III-IV) koordynator, członek Komitetu Naukowego i Komisji Oceniającej I Ogólnouczelnianego Konkursu Wiedzy Logistycznej

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • 2020    Nagroda naukowa Rektora Politechniki Rzeszowskiej za uzyskanie stopnia doktora
 • 2017    Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Politechniki Rzeszowskiej za działalność organizacyjną
 • 2014    Wyróżnienie Dziekana oraz Rady Wydziału Zarządzania za prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania
 • 2012    Nagroda Rektora Politechniki Rzeszowskiej
 • 2012    II miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Logistycznym LOGICO na Uniwersytecie Łódzkim

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję